SNSでの犯罪や詐欺に注意!甘い言葉に騙されないで!

技能実習生のみなさんは、実習先以外でのお仕事やアルバイトを行うことは法律で禁じられています。ただ非常に悲しいことですが、インターネットを利用した詐欺や犯罪に技能実習生が巻き込まれているケースが増えているのです。
Thực tập sinh không được phép làm thêm ngoài nội dung công việc tại công ty tiếp nhận. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội có vô số các trường hợp thực tập sinh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. Sau đây là một số ví dụ cụ thể :

「簡単にお金を稼ぐ方法」⇒法に触れない仕事で楽に稼げる仕事なんてもの、少なくとも日本にはありません。
Những nội dung thường đăng trên mạng xã hội như“Cách kiếm tiền đơn giản” v.v…những công việc dễ dàng kiếm tiền nhưng không được sự công nhận của Pháp luật tại Nhật Bản trước hết là không bao giờ tồn tại.

「1案件辺り報酬30万円以上。最高500万円!」⇒1回の仕事でこの報酬はあり得ません。疑ってください。
“1 dự án hoàn thành sẽ nhận được 30 man yên. Tối đa 500 man yên” ⇒Không có công việc nào có thể đơn giản kiếm được số tiền này bằng 1 thương vụ. Trước hết hãy nghi ngờ tính thực tế của nó !

そんな甘い言葉で発信された情報は「何か危険なのでは?」とすぐに疑い、関わらないようにしてください。
Khi đọc được những thông tin nghe có vẻ hấp dẫn như thế, trước hết hãy nghi ngờ tính thực tế của chúng và tuyệt đối không được dính líu vào.

犯罪は「知らなかった」では済まないのです。
Hành vi phạm tội không thể được xóa bỏ chỉ bằng câu nói “Tôi đã không biết gì cả”.

法に触れてしまうと、私たちは何もしてあげられないのです。
Nếu không tuân thủ pháp luật thì nghiệp đoàn và công ty cũng không thể giúp gì cho các bạn!

それは私たちにとってもとても悲しいことなので、困ったことがあれば、まずは監理団体や実習先に相談してください。
Và chúng tôi cũng không mong muốn nhìn thấy các bạn bị lôi kéo vào các hành vi phạm pháp, nếu có gì không rõ hãy trao đổi với nghiệp đoàn !